Nationaal BTW Congres

Workshops

De workshops die we zullen verzorgen zijn bekend. Inhoudelijk informatie rondom de workshops wordt gedurende de komende weken aangevuld.

 


Workshopronde 1

 

Workshop 1A - Vaste inrichting
Onlangs verscheen het arrest van het Europese Hof van Justitie in de zaak Morgan Stanley (C-165/17). Het arrest is relevant voor belastingplichtigen die in verschillende landen gevestigd zijn door middel van een of meer vaste inrichtingen. Het berekenen van het aftrekrecht kan voor deze groep belastingplichtigen aanzienlijk complexer worden. In deze workshop wordt onder andere ingegaan op de gevolgen van het arrest. Wat is de verhouding tot het Skandia-arrest op basis waarvan doorbelastingen tussen verschillende vestigingen van belastingplichtigen als belastbare handelingen kunnen worden aangemerkt? En bieden de huidige Nederlandse regels voor berekening van het pro rata aftrekrecht ruimte voor verschillende, naast elkaar bestaande pro-rata percentages? 

Frederike Manzoni - PwC Amsterdam

 

Workshop 1B - Douane & btw 
Beide thema’s lijken logisch met elkaar te zijn verbonden, maar leveren in de praktijk genoeg problemen op. Zowel bij de invoer en uitvoer maar ook bij het gebruik van douaneregelingen zoals tijdelijke invoer, douanevervoer of opslag in een douane-entrepot. Bart Boersma, advocaat en douane-expert bij Customs Knowledge, neemt de deelnemers op een boeiende wijze mee in de theorie en praktijk. De laatste jurisprudentie komt aan bod, alsmede enkele boeiende cases. En natuurlijk blijft e-commerce niet onbesproken.

Bart Boersma - Customs Knowledge

 

Workshop 1C - De btw wordt digitaal
De digitalisering van de verschillende overheden brengt met zich mee dat bedrijven meer en meer informatie delen. Deze informatie wordt ook binnen de overheden gedeeld, wat kan een onderneming doen om zich voor te bereiden op vragen over deze data? Is een rondrekening tussen de verschillende belastingen en registraties überhaupt mogelijk? In de workshop zullen we een aantal trends behandelen en hoe hier mee om te gaan in de praktijk.

Daniel Kroesen - Partner Indirect tax & Tax Technology & Transformation at EY

 


Workshopronde 2

 

Workshop 2A - Transfer pricing

 

Workshop 2B - Vouchers 

Per 1 januari 2019 is een nieuwe regeling voor vouchers ingevoerd in de EU. Denk bij vouchers bijvoorbeeld aan cadeaubonnen, bioscoopbonnen, restaurantbonnen, telefoonkaarten en toegangskaartjes. Verschil wordt gemaakt tussen vouchers voor enkelvoudig en voor meervoudig gebruik. Bij een enkelvoudige voucher moet de btw worden betaald bij uitgifte/verkoop. Bij een meervoudige voucher pas bij inwisseling. Patrick laat aan de hand van voorbeelden zien hoe deze nieuwe regeling uitwerkt. Ook gaat hij in op situaties waar de nieuwe regeling niet duidelijk lijkt.  

Patrick Wille - Managing Partner The VAT House

 

Workshop 2C - Quick Fixes
Op 1 januari a.s. worden de zogenaamde “Quick fixes” ingevoerd. Deze wijzigingen hebben gevolgen voor call-off voorraden, ketentransacties, het belang van het btw identificatienummer van de afnemer en de bewijsvoering voor intracommunautaire leveringen. In verband met deze wijzigingen moeten ERP systemen en administratieve processen tijdig worden aangepast. 

Marja van den Oetelaar - The VAT Consultancy Firm B.V.

 


Workshopronde 3

 

Workshop 3A - Arresten van het Hof van Justitie
Redmar bespreekt recente arresten van het Hof van Justitie. Het is uiteraard niet mogelijk om alle arresten te bespreken. Maar hij heeft een selectie van de arresten gemaakt die een grote impact hebben voor Nederland, verrasten dan wel anderszins de moeite waard zijn om met de deelnemers aan zijn workshop te bespreken.  

Redmar Wolf - o.a. Bijzonder Hoogleraar indirecte belastingen

 

Workshop 3B - Internationale dienstverlening
Welke ondernemer krijgt vandaag de dag niet te maken met internationale transacties? Bij het verrichten van internationaal dienstenverkeer is van belang dat de BTW-regels juist worden toegepast. In deze workshop komt aan bod hoe gehandeld moet worden als een Nederlandse ondernemer een dienst verricht aan een afnemer in de EU of buiten de EU. Ook wordt ingegaan op de vraag hoe de inkoop van diensten in het buitenland door de Nederlandse ondernemer in zijn BTW-aangifte moet worden aangegeven. Van belang is dat de inkoop- en verkoopfacturen de juiste gegevens bevatten zodat ook aan de administratieve verplichtingen door de ondernemer wordt voldaan. Bovendien brengt een Brexit wijzigingen mee voor het dienstenverkeer met het Verenigd Koninkrijk, welke gevolgen in de workshop worden besproken.

Carola van Vilsteren - Directeur Van Vilsteren BTW Advies

 

Workshop 3C - E-commerce (incl nieuwe regelgeving) 
Door internet is e-commerce niet meer weg te denken uit de maatschappij. Voor de btw gelden bijzondere regels voor goederen en diensten die binnen e-commerce worden aangeboden aan consumenten. Tijdens deze workshop wordt aandacht besteed aan deze regels. Hierbij wordt ook een blik op de toekomst geworpen. Per 1 januari 2021 veranderen namelijk de btw-regels voor afstandsverkopen van goederen, zowel wanneer die goederen vanuit een ander EU-land als wanneer ze van buiten de EU komen.

Madeleine Merkx - BDO