Nationaal BTW Congres 2018

Donderdag 7 juni 2018

Hotel Figi, Zeist

Workshops


Workshopronde 1

 

Sessie 1A. - ABC levering: simpel toch
Ketentransacties zorgen er vrijwel altijd voor dat de betrokkenen zich in een ander land moeten registeren en daar aangifte moeten doen. Om dit te voorkomen bestaat de zgn. vereenvoudigde ABC-regeling. Dat klinkt eenvoudig maar blijkt door de voorwaarden die lidstaten stellen aan de toepassing en diverse arresten van het Hof van Justitie niet zo eenvoudig als het lijkt. De problematiek omtrent ketentransacties wordt aan de hand van diverse voorbeelden toegelicht.

Marja van den Oetelaar | Eigenaar Het BTW Advieskantoor

 

Sessie 1.B - Europese jurisprudentie
Redmar bespreekt de belangrijkste arresten die door het Hof van Justitie zijn gewezen in de afgelopen tijd. Ook arresten die nog in de pijplijn zitten en grote gevolgen kunnen hebben, komen ter sprake.  

Redmar Wolf | o.a. Bijzonder Hoogleraar indirecte belastingen

 

Sessie 1.C - Promotionele activiteiten en btw
Bedrijven proberen hun klanten aan zich te binden. Kortingen, garanties, cadeaubonnen, snoepreisjes, airmiles, gratis goederen….. Het zijn maar voorbeelden. Maar hoe zit dat nou eigenlijk met de btw? Is de btw op de aanschaf aftrekbaar? Wanneer is er btw verschuldigd en waarover?    

Tim Kok | Senior manager PWC

 

Sessie 1.D - BTW in de UAR
Vanaf Januari 2018 hebben ondernemers te maken met btw in de UAE. Wat zijn die verplichtingen en wat zijn de verplichtingen voor de buitenlandse ondernemers die zaken doen in de Verenigde Arabische Emiraten.

Raymond Feen | Directeur ALLVAT

 


Workshopronde 2

 

Sessie 2.A - De plaats van Dienst
U moet altijd nagaan welke btw wetgeving van toepassing is als u diensten verricht. Daar zijn regels voor. Frederike bespreekt deze regels. Ze gaat in op de knelpunten en vertelt hoe de diensten moeten worden gerapporteerd. Ook komt de vraag aan de orde wie nou eigenlijk de afnemer is van de dienst. Deze vraag is in de praktijk niet altijd eenvoudig te beantwoorden

Frederike Manzoni

 

Sessie 2.B -  Case studie Suply Chain
Wat moeten we verstaan onder een supply chain? Waar zitten de btw problemen? Heeft de BEPS nog consequenties voor de supply chain die uw bedrijf hanteert? U kunt zelf casussen in brengen.

Daniel Kroesen

 

Sessie 2.C -  BTW en formeel recht
Tijdens deze workshop komen allerlei aspecten aan de orde waar iedereen die met de btw werkt mee te maken krijgt. Denk aan het maken van bezwaar, inzage dossiers, informatiebeschikkingen, beroep, boeten etc. Leer van Roelof welke verplichtingen, maar ook welke rechten u heeft.

Roelof Vos

 


Workshopronde 3

 

Sessie 3.A - Onroerende zaken: wat is er de afgelopen jaren gewijzigd?
Er is vrij veel gewijzigd op het gebied van de btw en overdrachtsbelasting als het gaat om onroerend goed. Het begrip bouwterrein is gewijzigd in de wet. Het Hof van Justitie heeft een arrest gewezen (Kozuba) dat consequenties kan hebben voor het vervaardigingsbegrip. En hoe zit het met de herziening op kostbare diensten?

Aimée van der Paardt

 

Sessie 3.B - De reisbureauregeling
De reisbureauregeling is gecompliceerd. Vaak wordt over het hoofd gezien dat de regeling niet alleen gevolgen heeft voor touroperators maar voor organisatoren van een evenement of een congres

Joanna Rossa

 

Sessie 3.C - Update BTW in de EU/Noorwegen/Zwitserland
Wat is er het afgelopen jaar gewijzigd in de diverse landen? Er hebben weer behoorlijk wat wijzigingen plaats gevonden. Sommige wijzigingen vinden hun oorzaak in het bestrijden van de btw fraude maar veroorzaken ook administratieve lastenverzwaring zoals de split payments. Patrick bespreekt ook de belangrijkste wijzigingen in de wetgevingen van de landen.

Patrick Wille Avalara